Bartłomiej Kupiec- Jak Zarabiać > 2017 > Czerwiec
Miesiąc: Czerwiec 2017

Podatek dochodowy.

  Podatek dochodowy – obowiązkowe świadczenie pieniężne osoby fizycznej lub osoby prawnej na rzecz państwa, zależne od dochodu i wykorzystanych odliczeń. Podstawą opodatkowania jest dochód. Dochód z podatkowego punktu widzenia jest przychodem pomniejszonym o koszty jego uzyskania. Można zapisać tę zależność następującym wzorem: dochód = przychód – koszty uzyskania tego przychodu. Prawo w niektórych krajach (między innymi w Polsce) wyróżnia pojęcia podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych.

Napisano w Specjalna