Bartłomiej Kupiec- Jak Zarabiać > Specjalna > Polska a Żydzi- Polin?

Polska a Żydzi- Polin?

Kolejny wpis w kategorii specjalna gdyż muszę coś wam pokazać. Zbyt wiele osób powtarza wciaż … ja tego nie powtórzę. Obozy zagłady, obozy koncentracyjne były niemieckie. Arbeit macht frei to język niemiecki, jedyną winną stroną holocaustu byli Niemcy. Nie powtarzajmy za kłamcami, zdrajcami i innymi smieciami tej kłamliwej wersji, nie cytujmy tego!
#germandeathcamps

Zastanawiacie się co to jest Polin?
To nazwa Polski w języku jidysz (wymawiana jako pojln) i języku hebrajskim, w którym słowo to można odczytywać jako „tutaj spocznij”. Autorstwo tej teorii etymologicznej przypisuje się Mojżeszowi Isserlesowi.

W 1492 roku Żydzi zostali wygnani z Hiszpanii, Portugalii i krajów niemieckich. Legenda żydowska głosi, że gdy uchodźcy dotarli do ziem polskich, nazwę kraju odczytali jako Po lin (hebr. פה לין), biorąc to za dobry omen. Istnieje nawet wersja legendy, według której z nieba został zesłany znak – kartka z napisem Po lin. W wyniku tego Żydzi osiedlali się masowo na gościnnej polskiej ziemi. Sam Isserles pisał o Polsce: „W tym kraju nie ma zawziętej nienawiści do nas, jak w Niemczech. Oby zostało tak nadal, aż do nadejścia Mesjasza.
Z ostatniej chwili!

9 grudnia 2017 ·
„Żydowski Rząd Polski”

1. „Żydzi w Polsce przygotowują ekspansję i mogą ją zrealizować, gdyż Polacy to stado tępych baranów.” Tak powiedział ich przywódca Aaron SZECHTER znany jako Adam MICHNIK, agent GRU i wspólwłaściciel i edytor Gazety Wyborczej w Polsce, występując w jarmułce podczas wywiadu w australijskiej telewizji. Potwierdził on, że „Żydzi” rządzą „w Polsce”, bo inaczej nie mogliby „przygotowywać … i zrealizować ekspansji … w Polsce”. W tym celu, oni nałozyli stan wojenny w Polsce, zorganizowali Okrągły Stół i opanowali wszystkie partie w Sejmie III Rzeczypospolitej. Dlatego też, zawarli i realizują sojusze wewnątrz każdej partii oraz między partiami, aby osiągnąc ten cel. Ich etniczna elita doprowadziła do głębokiego kryzysu w Polsce. Jest on rezultatem pozornej demokracji, którą sterują ich etniczni ziomkowie w slużbach specjalnych. Jest to przedstawione w załączniku.

2. „Żydzi w Polsce” opierają swoją władzę na działalności WSI, ABW i AW, które zostały opanowane i są kierowane przez ich ziomków etnicznych. Służby specjalne ustawiły i utrzymują na stanowiskach miedzy innymi Aleksandra STOLTZMANA znanego jako KWAŚNIEWSKI; Jolante KOHN vel KONTY znaną jako KWAŚNIEWSKĄ; Szymona BERMANA znanego jako Marek BOROWSKI; Dawida GOLDSTEINA znanego jako Wlodzimierz CIMOSZEWICZ; Aarona BUCHOLTZA znanego jako Leszek BALCEROWICZ; Izaaka GOLDWICHTA znanego jako Jan Maria ROKITA; Rebeka SOMMER znaną jako Izabella SIERAKOWSKA; Lech i Jarosław KALKSTEINOW znanych jako KACZYŃSCY; Ludwik DORNBAUM znany jako DORN; Władysław ROTENSCHWANZ znany jako FRASYNIUK; Zyta GILOWSKA oraz ich innych ziomków etnicznych we wszystkich partiach, a zwłaszcza SdPL, PO, PiS i UW. Oni wszyscy realizują to, co Michnik ujawnił jak zacytowane powyżej. Potwierdzają to ich działania, które stają się faktami nie do podważenia, i które Polacy odczuwają codziennie.

3. „Żydzi w Polsce” wysprzedali większość państwowych przedsiębiorstw i banków za jedną dziesiątą wartości oraz łapówki dla siebie od początku lat Dziewięćdziesiątych. Pod hasłami prywatyzacji i akcesji do Unii Europejskiej, oni rozdali inny państwowy majątek jak mniejsze państwowe zakłady, sklepy, apteki i nawet ziemie wsród krajowych swoich ziomków etnicznych oraz tych którzy byli przysłani przez Mossad z Izraela i innych krajów, i którzy dostali polskie obywatelstwo oraz państwowe mienie Polaków za darmo. Polskie ziemie po-PGR-owskie leżą odłogiem, aby oni mogli sprzedać swoim zagranicznym ziomkom za psie pieniądze. Polacy głodują, bo etniczni władcy zakazali uprawiania tej polskiej ziemi, która jest jeszcze państwową własnością. Polacy mają relatywnie mało posiadłości i tylko to, co zdołali uratować, zalozyć i rozwinąć. Wzmożona unijna konkurencja zagraża ich własności tego, co wypracowali. Codziennie, muszą oni płacić korupcyjny haracz żydowskim władcom, którzy rządzą na wszystkich szczeblach. Dojenie Polaków jest istotą tolerowania i rozszerzania korupcji. To wszystko dzieje się pod ochroną etnicznych służb specjalnych, a zwłaszcza WSI, które zrujnowaly Polskę dla finansowych korzyści ich etnicznych ziomków również z zagranicy.

4. „Żydzi w Polsce” prowadzili i kontynuują politykę grabieży jej mienia dla ich bogacenia się. W tym celu, oni obniżają ciągle poziom życia Polaków, stwarzają nadzieję oraz zadłużają państwo. Taka polityka jest już w ślepym zaułku. Mało co pozostało do rozkradzenia, oprócz polskiej ziemi, która jest podstawą Narodu Polskiego. Dalsze zaciskanie pasa grozi wybuchem w społeczeństwie. Rośnie jego przekonanie, że etniczna elita rządzi, aby oszukiwać i kraść, oraz aby jej władza była nadal przeciwko Polakom. Nie spełniają się jej obietnice otrzymania finansowej pomocy z Unii Europejskiej oraz masowego zatrudniania tam Polaków. Akcesyjne koncesje doprowadzą do bankructwa setek tysięcy polskich średnich, małych firm oraz gospodarstw rolnych. Kredytorzy wymagają coraz większego oprocentowania od pożyczek udzielanych rządzącej złodziejskiej grupie etnicznej lub odmawiają finansowania deficytu w ich budżecie.

5. „Ekspansja … Żydów w Polsce” nie ma teraz innej drogi jak między innymi: (a) doprowadzić do masowych bankructw polskich rolników i właścicieli małych, średnich firm; (b) umożliwić przejecie ich własności; (c) zagwarantować zatrzymanie lub sprzedanie nowych łupów, a zwłaszcza polskiej ziemi; (d) pozbyć Polaków kontroli nad większością mienia w Polsce; (e) umocnić żydowską władzę polityczną na wszystkich szczeblach; (f) zlikwidować Polskę jako państwo i zrobić to w ramach Unii Europejskiej; (g) wprowadzić nadrzędność unijnego prawa nad polskim prawem; (ch) wyeliminować jakiekolwiek polskie roszczenia do ich grabieży państwowego mienia w Polsce; (i) umożliwić uznawanie roszczeń etnicznych ziomków domagających się bezpodstawnie przyznawania im polskich własności; (j) zapewnić ich panowanie nad Polakami na zawsze.

6. Co „Żydzi w Polsce” muszą zrobić z milionami Polaków, którzy zostali ograbieni i zubożeni, i którzy są bez pracy, bez żadnych dochodów na utrzymanie oraz bez możliwości i nadziei na poprawę bytu dla nich i ich dzieci? Są dwa podstawowe rozwiązania. Etniczna elita oddaje władze i wszystko to, co zagrabiła. Ale, jej ziomkowie etniczni w służbach specjalnych, zwłaszcza WSI nie rządzili i nie kradli po to, aby przestali być panami w Polsce, i aby zostali z niczym oraz, aby poszli do więzienia. Tak więc, takie rozwiązanie jest nie do przyjęcia dla nich. Niezależnie od partyjnych podziałów, jedynym wyjściem rządzącej elity etnicznej jest sterroryzowanie i wyniszczenie Polaków do takiego stopnia, aby oni nie stanowili nigdy zagrożenia.

7. Plan Kwaśniewskiego i Rokity ma zapewnić dominację jego etnicznych ziomków w Polsce na zawsze, niezależnie od tego w jakich partiach są teraz i jakie partie tworzą obecnie oraz zamierzają założyć w przyszłości. Obecnie, realizacja tego planu sprowadza się między innymi do: (a) stworzenia rządu Marka BELKI pod całkowitą kontrolą Kwaśniewskiego; (b) zapewnienia warunków do przeprowadzenia specyficznych ataków terrorystycznych na Polaków przez jego slużby specjalne, zwłaszcza WSI; (c) nałożenia stanu wyjątkowego, a więc powtórki stanu wojennego w pewnym sensie; (d) dalszej penetracji oraz podporządkowania opozycji; (e) uniemożliwienia jakiegokolwiek ruchu oporu; (f) zagwarantowania rozwoju i rzadów jego partii SLD i SdPL pod takimi lub innymi nazwami, zwłaszcza po ich prawdopodobnym połączeniu się w niedalekiej przyszłości; (g) w międzyczasie, oddania przejściowo władzy ziomkom etnicznym przede wszystkim w PO, a więc powtórzenie scenariusza z Unii Wolności, z której w większości wywodzą się obecni przywódcy PO. Warunki, na jakich odbędzie się okresowa zmiana władzy, są przedmiotem walki pomiędzy etnicznymi sitwami Kwaśniewskiego i Rokity w slużbach specjalnych, a zwłaszcza w WSI. Znajduje to wyraz w nowych skandalach i aferach korupcyjnych na dużą skalę, które pokazują jak oni wszyscy działają przeciwko Polakom.

8. Specyficzne ataki terrorystyczne specjalnych służb etnicznych, zwłaszcza WSI ziomków etnicznych w Polsce są już w przygotowywaniu. Ich powiązania z terrorystami są przedstawione w załączniku. Zostały one odkryte i potwierdzone przez brytyjski wywiad MI-6 oraz amerykańska FBI, które nie chcą dopuścić do skandalu w NATO. Dlatego, jest to załatwiane inaczej, ale bez możliwości zapobieżenia temu, co etniczne ABW, AW i WSI mogą zrobić w Polsce. Od strony prawnej, obecna etniczna elita uchwaliła kilka miesięcy temu dodatkowe przepisy do ustawy o stanie wyjątkowym, które wzmacniają jej władze w razie potrzeby, i które Kwaśniewski podpisał szybko i bez rozgłosu. Zgodnie z jego planem, celem terrorystycznych ataków jest zdziesiątkowanie Polaków.

9. Wyniszczenie Narodu Polski jest świadomą i celową polityką, którą realizują etniczne służby specjalne Kwaśniewskiego i Rokity, a zwłaszcza WSI, jak następuje między innymi.
9.1 Broń biologiczna jest stosowana przez rządzących etnicznych ziomków, aby powodować dalej długotrwale niedożywienia Polaków, którzy są podatni na rożnego rodzaju choroby, i którzy umierają wcześniej. Niedożywione polskie matki rodzą słabsze fizycznie i mniej zdolne polskie dzieci. Niedożywione polskie dzieci mają postępujący niedorozwój fizyczny i umysłowy. Zdrowie Polaków jest stopniowo niszczone poprzez sprzedaż żywności, która zawiera różnego rodzaju chemiczne dodatki. Powodują one wiele chorób jak na przykład raka. Tak została już spowodowana degeneracja zdrowotna całego pokolenia Polaków od momentu, kiedy etniczni ziomkowie nałożyli stan wojenny i rządzą całkowicie w Polsce. W konsekwencji, polskie dzieci będą słabsze aniżeli ich rodzice. To pogarsza się z pokolenia na pokolenie.

9.2 Broń bakteriologiczna ma być zastosowana przez rządzących etnicznych ziomków, aby spowodować masowe epidemie w Polsce. /Przymusowe szczepionki, Chemtrails, GMO/ Nie będą one opanowane szybko, aby zwiększyć śmiertelność. Dlatego służba zdrowia jest niszczona celowo na podstawie świadomie prowadzonej polityki kolejnych rzadów etnicznych w Polsce. Lekarze i pielęgniarki nie są opłacani na poziomie, który umożliwia im normalne życie, chociaż pracują znacznie ciężej aniżeli etniczni Posłowie i Posłanki. Lekarze emigrują masowo. Nowe pielęgniarki nie są kształcone. Inni przechodzą na emerytury. Drogi sprzęt zbankrutowanych szpitali jest wysprzedawany za kilkanaście procent jego wartości. Służba zdrowia będzie bez kadr i zaplecza za 1-2 lata. W coraz większym stopniu brakuje podstawowych lekarstw. Są one coraz droższe. Jest to rezultatem zlikwidowania ich polskiej produkcji lub/i wysprzedanie polskich zakładów farmaceutycznych, które były konkurencyjne na światowych rynkach, i które produkowały renomowane lekarstwa. Służba zdrowia ma być ratowana na podstawie planu rządu i Sejmu, które za kilkanaście tygodni nie będą sprawować władzy, i które nie będą ponosić żadnej odpowiedzialności za przyjęte rozwiązania. Mają one uratować ta część służby zdrowia, która chroni przede wszystkim życie etnicznych ziomków i ich zamożnych wspólników.

10. Tragiczne konsekwencje epidemii są powszechnie znane w historii ludzkości. Trwały one dłużej jeśli nie było służby zdrowia na odpowiednim poziomie. Zarazy i epidemie były stosowane jako broń, aby zniszczyć plemiona i nawet całe narody, które odradzały się po kilku pokoleniach w najlepszej sytuacji. Zagraniczni ziomkowie elity rządzącej w Polsce lansowali pogląd, że jest za dużo Polaków, i że jej ludność powinna być zmniejszona z 39 milionów do 16-17 milionów. Nie można tego osiągnąć inaczej jak poprzez prowadzenie systematycznej polityki niszczenia Narodu Polskiego i wprowadzenie masowych epidemii, aby słabsi fizycznie, biedni i średnio zamożni umierali masowo. Pierwszym krokiem w realizacji tego jest osłabianie odporności organizmów Polaków na choroby. Taki jest rezultat rozszerzającego się ubóstwa i niedożywienia, zwłaszcza dzieci biednych rodziców. Inne działania powodują obniżanie jakości masowo produkowanej żywności. W efekcie, obecnie 90 procent dzieci w wieku do 9 roku oraz 60 procent mlodzieży do 18 roku nie ma niezbędnego minimum wapna i witaminy D w codziennym pożywieniu. Konsekwencjami są krzywica i zrzeszotnienie kości.

11. Pokolenie karłowatych Polaków jest rezultatem polityki etnicznej elity. Organizmy niedożywionych Polaków mają niską odporność na choroby, a szczególnie wirusowe i bakteryjne. Łatwo jest więc spowodować epidemie poprzez wprowadzenia wirusów /np. do szczepionek/, które będą szybko rozprzestrzniały się. Jednocześnie, etniczni ziomkowie mają
zapewnione bardzo dogodne warunki, w tym finansowe do rozwoju ich rodzin jak również zagwarantowaną dobrą przyszłość dla ich dzieci. Etniczni żądcy prowadzą anty-rodzinną politykę wobec Polaków. Mając bezrobotnych rodziców, setki tysięcy polskich dzieci chodzi głodnych do szkół, gdzie nie dostają oni ciepłego posiłku o przeciętnej wartości odżywczej. Rządy etnicznych ziomków zmniejszają lub likwidują państwowe finansowanie wyżywienia polskich dzieci w szkołach z podatków Polaków. Niemowlaki biednych rodziców nie dostają mleka. Biedni rodzice zbierają suchy chleb jako jedyne pożywienie dla ich dzieci. Głodne dzieci nie mogą rosnąc prawidłowo, nie mogą rozwijać się umysłowo i nie mogą uczyć się dobrze. Są one pozbawione przyszłości. Nie mając innego wyjścia, coraz więcej polskich rodziców musi wysyłać ich nastoletnie córki, aby były prostytutkami również dla ziomków etnicznych, i aby w ten sposób zarobiły na podstawowa żywność dla rodziny. Pół miliona innych dzieci wychowuje się na ulicy, ponieważ zaharowani rodzice nie mają czasu, aby zajmować się nimi.

12. Tragedia Narodu Polskiego jest obecnie rezultatem celowej działalności żadów ziomków etnicznych od momentu nałożenia stanu wojennego. W latach osiemdziesiątych zrobili oni z Polski specyficzny obóz koncentracyjny z użyciem siły, aby spenetrować i opanować Polaków od wewnątrz. Od początku lat dziewięćdziesiątych, kolejne rządy ziomków etnicznych niszczą Polaków pod przykrywką wprowadzania gospodarki wolnorynkowej i przystąpienia do Unii Europejskiej. Używając haseł pozornej demokracji w
21 wieku, etniczni ziomkowie zrobili z Polski koncentracyjny obóz, w którym zwiększa się nędza, rośnie bezrobocie, wzrasta emigracja, uniemożliwia się poprawę bytu, pogarsza się zdrowie, poniża się ludzką godność i przyśpiesza się śmiertelność Polaków. Takiej tragedii nie było w ponad tysiącletniej historii Narodu Polski, nawet w okresie najazdu Nazistów podczas Drugiej Wojny Światowej jak jest obecnie za rządów etnicznych ziomków w Polsce w NATO i Unii Europejskiej.

13. A Żydzi w Polsce przygotowują ekspansje dalej, a więc
muszą ograniczać nadal wpływy polityczne i stan posiadania Polaków. Wypowiedź Szechtera Michnika świadczy o istnieniu planu etnicznych ziomków, aby rozszerzać eksterminacje Polaków w Polsce.. Inaczej nie ma ekspansji etnicznej mniejszości w obecnych polskich warunkach. Potwierdza to kontynuacja ziomkowskiej polityki ciągłego zubożania Polaków. Bieda zawsze była politycznym narzędziem niszczenia rządzonych i trzymania ich w posłuszeństwie. Realizacja tego planu wymaga, aby Kwaśniewski i jego etniczni ziomkowie walczyli o każdy miesiąc sprawowania władzy, i aby zapewnili przeprowadzenie nowych wyborów do Sejmu w taki sposób i w takim czasie, że on i oni będą nadal rządzić za kulisami bądź pod zmienioną koalicją nawet z obecnej pozornej opozycji. Etniczni ziomkowie w jej poszczególnych partiach, a zwłaszcza PO Rokity chcą dojść do władzy jak najszybciej i korzystać z przywilejów rządowego żłobu dla prywatnych korzyści jak poprzednio to robili za czasów koalicji AWS i UW, z których wywodzi się PO. Oni kłócą się o termin przyśpieszonych wyborów, ale nie przedstawiają tego, co i jak chcą innego zrobić za zgodą Polaków, z Polakami i dla Polaków.

14. A Żydzi w Polsce … mogą ją [ekspansję] zrealizować tylko poprzez rządy ich ziomków, /np. POPIS-u/ którzy kierują prawie wszystkimi partiami. Oni traktują Polaków jako głupich, brudnych i niechlujnych. A Polaczków, z którymi nie da się nic zrobić, i dla których nie można i nie warto nic uczynić. Oni biczują. A Polaczków ciągle zmieniajacymi się zarządzeniami, aby upokarzać, zastraszać i poniżać przez ich etniczne władze na wszystkich szczeblach. Taka jest realizacja ich etnicznej polityki, aby skłócać oraz dzielić Polaków, i aby tak rządzić Polakami, i aby Polak był wrogiem dla Polaka, a nie bratem we wspólnym polskim interesie i w potrzebie. To zapewnia ich etniczną ekspansję kosztem Polaków jak pokazują doświadczenia od momentu nałożenia stanu wojennego w Polsce.

15. A Polacy to stado tępych baranów jest mottem „Żydów w Polsce”, niezależnie od przynależności partyjnej. Barany zamyka się na ogrodzonej lace, aby karmiły się same, tak jak rządząca etniczna elita robi z Polakami w Unii Europejskiej, którzy nie mają mieć własnego państwa polskiego. Barany przegania się z jednego na drugie miejsce, podobnie jak etniczni rządcy likwidują miejsca pracy Polaków. Barany pozostawia się na pastwę losu i nie martwi się o ich zdrowie, tak jak etniczne rządy degradują służbę zdrowia w Polsce. Barany strzyże się, aby mieć wełnę, czyli tak jak etniczni władcy bogacą się, okradając Polaków z państwowej własności. Kiedy stado Baranów nie jest posłuszne szczuje się je psami, tak jak etniczna elita zarzuca Polaków jej różnymi przepisy, zakazami, nakazami oraz bezpodstawnymi oskarżeniami, w tym o anty-Semityzmie. Kiedy stado baranów staje na drodze, jest już bezużyteczne lub buntuje się, to zabija się je masowo, tak jak w odpowiednim momencie ma to być zrobione z Polakami w specjalnych terrorystycznych atakach etnicznych WSI, ABW i AW, zgodnie z planem Kwaśniewskiego i jego ziomków we wszystkich partiach. Po wyborach do Sejmu, ten sam plan ma być realizowany przez Rokitę i jego ludzi w służbach specjalnych pod rządami PO. Wspólne etniczne interesy Kwaśniewskiego, Rokity i innych w Polsce są ważniejsze aniżeli przejściowa zmiana władzy z jednej do drugiej kliki etnicznych ziomków.

16. „Kto Kogo”, a więc znana bolszewicka taktyka jest podstawa sojuszy elity rządzącej od momentu nałożenia stanu wojennego, że „Żydzi w Polsce przygotowują ekspansje i mogą ja zrealizować, gdyż Polacy to stado tępych baranów.” ujawnił to ich przywódca Adam Michnik, który jest współtwórca SDPL pod przewodnictwem Borowskiego. Jej członkowie są nazywani „borówkami”, aby tak określać ich etniczne pochodzenia. Oni realizują strategię Michnika. Dlatego, lansują oni koncepcje kilkumiesięcznego rządu apolitycznych fachowców lub rządu zadaniowego, który ma rozwiązać pilne problemy, w tym przyjęcie budżetu, ale bez uwzględnienia tego, co Polacy zadecydują w wyborach. To jest łamanie podstaw demokracji. Jej zasady wymagają przeprowadzenia szybko przyśpieszonych wyborów, jeśli nie ma roboczej większości w parlamencie, która zapewnia nie tylko wotum zaufania dla rządu, ale przede wszystkim realizację jego polityki.

17. „Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy, co nam obca przemoc wzięła, …. Odbierzemy”. Nie będzie łatwo to osiągnąć, ale nie ma innego wyjścia jak wziąć władzę w polskie ręce i działać zgodnie z polskim interesem. Jak zrobić to jest przedstawione w załączniku. Inaczej, Polska przestanie istnieć. Polacy nie będą suwerennym Narodem. Polacy nie będą mieć własnej państwowości. Polacy będą podlegać nadrzędnej władzy Unii Europejskiej. Jej etniczni namiestnicy na Polskę nie będą dbać o polskie interesy tak jak robili to dotychczas. Polacy nie będą głównymi właścicielami ziemi i firm w ich byłym kraju. Polacy mają być zdziesiątkowani, aby nigdy nie powstali tak jak Solidarność, i aby nigdy nie powstali z kolan i nie rozpoczęli zmiany porządku światowego. Teraz chodzi o możliwy i prawdopodobny rozpad Unii Europejskiej w przewidywalnej przyszłości. Będzie to między innymi rezultatem wewnętrznego buntu przeciwko hegemonii największych unijnych krajów. /Brexit/. Nie mogą one spełnić tego, co obiecali, ale korzystają na rozszerzeniu Unii Europejskiej przede wszystkim kosztem Polaków, bo Polska jest największym krajem, który przystąpił. Ci z Polaków, którzy przetrwają, będą parobkami /gojami/ w ich dawnym państwie. Takie mają być rezultaty „ekspansji … Żydów w Polsce”.

18. Każdy Polak oraz Polka w kraju i za granicą powinni dojść do własnych wniosków oraz działać zgodnie z własnym polskim sumieniem i przekonaniem. Podstawowe pytanie jest ciągle jak następuje:
Jak „Żydzi w Polsce przygotowują ekspansje i mogą ją zrealizować”, aby utrzymać ich etniczną władzę i złodziejskie łupy inaczej aniżeli przez specjalne wewnątrz krajowe ataki terrorystyczne z użyciem broni biologicznej lub/i bakteriologicznej przez ich WSI, ABW i AW do wprowadzenia oraz rozszerzania zaraz oraz epidemii dla masowej zagłady Polaków jako „stad[a] tępych baranów”, którzy jednak mają swoją świadomość narodową, poczucie polskiego patriotyzmu oraz własnej godności, i którzy nie pogodzą się i nie pogodzili się nigdy z życiem w ubóstwie oraz niewoli w ponad tysiącletniej historii Narodu Polskiego?
~Sławomir J. Borowy~
korekta: administrator Nowa Silna Polska
Źródło tekstu zostało już usunięte: http://newsgroups.derkeiler.com/…/soc…/2006-03/msg01821.html
UWAGA!
Pejsbuk kolejny raz usuwa publikację!
Widocznie PRAWDA w oczy kole…
Przekaż dalej jeżeli uznasz za stosowne i potrzebne.

Napisano w Specjalna

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*